Instytut Spraw Obywatelskich

Ruch #stopACTA2 to ważna inicjatywa walcząca o wolność Internetu. Polecamy wszystkim tym, którzy zamiast siedzieć bezproduktywnie z głową w komputerze chcą powalczyć o dobro wspólne.

Kontestacja

Kontestacja, jako podmiot, który w początkach swego istnienia pierwszy raz uzyskał rozgłos właśnie z racji podejmowania tematu i bycia liderem działań przeciwko cenzurze Internetu (projekt Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych), a później opowiadał się słowami i czynami przeciw ACTA zimą 2012, naturalnie popiera i zachęca do włączania się w działania inicjatywy #StopACTA2, której inicjatorów gościliśmy w audycji „Epicentrum” na antenie naszego radia, a później do tematu powracaliśmy i nadal zamierzamy, ponieważ proponowany akt UE niesie poważne niebezpieczeństwa. Jego wprowadzenie nadszarpnęłoby wolność słowa, pewność obrotu gospodarczego, całe modele biznesowe ważne dla społeczeństwa informacyjnego i konkurencyjność małych podmiotów, a przywileje z […]

Stowarzyszenie Libertariańskie

Stowarzyszenie Libertariańskie jest zaangażowane w działania zmierzające do zablokowania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym – zwanej ACTA2, ze względu na analogię do sytuacji sprzed sześciu lat, ponieważ proponowane przepisy godzą w wolność słowa w Internecie, ograniczają swobodę działalności gospodarczej oraz czynią rynek mniej wolnym, w szczególności wykrzywiając go w jeszcze większym stopniu na korzyść lobbujących gigantów i organizacji zbiorowego zarządzania. Internet to, naszym zdaniem, unikatowa, powszechnie dostępna przestrzeń wolności, dzięki której możemy się komunikować, współpracować, prowadzić handel, poznawać bieżące fakty i szerokie spektrum opinii o nich, uczyć się i oddawać rozrywkom. […]