Europa

Polski rząd wysłuchał apelu #StopACTA2 – #ACTA2 tymczasowo odroczone na poziomie Rady UE!

TO NASZA I WASZA ZASŁUGA!!!

Ale to wciąż nie koniec! Wygraliśmy małą bitwę, lecz wojna nadal trwa!

 
Ruch @StopACTA2.Poland serdecznie dziękuje rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwu Cyfryzacji za wysłuchanie naszej prośby o odrzucenie #ACTA2 w głosowaniu w Radzie UE sformułowanej w liście otwartym do naszych przedstawicieli w dniu 12 stycznia!
 
Treść listu: https://bit.ly/2RzKQoO
 
Z dużą radością przyjmujemy wiadomość, iż reprezentanci strony polskiej, którzy doprowadzili dnia 18 stycznia 2019 do stworzenia mniejszości blokującej #ACTA2 we wstępnym głosowaniu w Radzie UE, zastosowali się w pełni do sugerowanych przez nas w ww. liście rozwiązań, a tym samym dyrektywa przesunięta została do dalszych negocjacji! Jesteśmy szczęśliwi, że nasi przedstawiciele nie ugięli się pod naciskiem lobby, lecz wsłuchali się w głos oddolnej inicjatywy społecznej oraz dostrzegli obawy MILIONÓW internautów z całej Europy, którzy alarmują o realnym zagrożeniu od czerwca 2018.
 
Widać jednocześnie, że realne zagrożenia, o których informują środowiska naukowe, organizacje pozarządowe oraz przedstawiciele branży technologicznej, są dostrzegane przez coraz większe grono osób, co daje nadzieje na to, że dyrektywa o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym zostanie odrzucona w całości, lub chociażby pozbawiona zostanie niebezpiecznych artykułów, takich jak art. 11, art. 12a czy art. 13!
 
Tym samym, po raz kolejny już, Polska staje się liderem w Europie jeśli chodzi o blokowanie niebezpiecznych przepisów, mogących mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przestrzeni cyfrowej. Nie pozwólmy, aby kiedykolwiek ten pozytywny wizerunek naszego kraju uległ zmianie!
 
ACTA2 TO NADAL OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA NAS WSZYSTKICH! WALCZMY DO KOŃCA!
 
🇵🇱 Pokażmy wszystkim, że Polska nigdy nie pozwoli na wdrożenie mechanizmów cenzorskich oraz do monopolu informacyjnego gigantów wydawniczych w europejskim Internecie!

Dodaj komentarz