Pytamy europosłów jak zagłosują w sprawie ACTA2

Szanowny Europośle/Szanowna Europosłanko!

Jesteśmy ruchem społecznym #StopACTA2. Wierzymy w wolny przepływ informacji oraz w dozwolony użytek treści umieszczanych w Internecie, a także sprzeciwiamy się wszystkim próbom cenzurowania i kontrolowania Internetu w Europie.

W związku z planowanym głosowaniem nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej Pana/Pani stanowiska oraz jak będzie Pan/Pani głosować w tej sprawie:

  1. TAK – popieram przyjęcie dyrektywy, w tym art. 11 i art. 13
  2. NIE – jestem przeciwny/przeciwna przyjęciu dyrektywy
  3. Wstrzymuję się od głosu
  4. Odmawiam odpowiedzi

Prosimy o przesłanie odpowiedzi e-mailem w ciągu 7 dni, tj. najpóźniej 28 lutego 2019.

Uprzejmie informujemy, iż Pana/Pani stanowisko (lub informacja o braku odpowiedzi) zostanie podane do publicznej wiadomości. Jeśli ulegnie ono zmianie, prosimy o wiadomość w celu aktualizacji naszych danych.

 

Z poważaniem,
Społeczność #StopACTA2