Europa

Pytamy europosłów jak zagłosują w sprawie ACTA2!

Komunikat prasowy #StopACTA2

 

 

Rada Unii Europejskiej przyjęła cenzorski tekst dyrektywy – sprzeciw 5 krajów (w tym Polski) odrzucony – uruchamiamy nową kampanię informacyjną – przed nami głosowanie w PE i masowe demonstracje!

 

20 lutego 2019 odbyło się posiedzenie przedstawicieli krajów członkowskich Unii Europejskiej przy Radzie UE w Brukseli (Coreper), na którym omawiano niesławną dyrektywę o prawach autorskich na rynku cyfrowym, znaną jako ACTA2. Zgodnie z naszymi obawami, tekst w najostrzejszym brzmieniu, ustalony w ramach trilogu, został zaakceptowany przez większość państw UE – przeciwne były jedynie Finlandia, Holandia, Luksemburg, Polska i Włochy.

 

W ich wspólnym oświadczeniu o odmowie poparcia ACTA2 czytamy, iż rządy tych krajów „popierają cele dyrektywy” (poprawa funkcjonowania rynku wewnętrznego), jednak ich zdaniem jej ostateczna wersja „nie zapewnia osiągnięcia zakładanych celów” ani „równowagi między ochroną właścicieli praw autorskich, a interesem obywateli UE” i w istocie jest „raczej krokiem w tył, niż do przodu”. Zwrócono także uwagę na zagrożenia dla wolnej konkurencji na rynku cyfrowym oraz na liczne wątpliwości natury prawnej.

 

Mimo sprzeciwu, tekst został przyjęty i wkrótce ma trafić do Parlamentu Europejskiego, gdzie w walnym głosowaniu europosłowie podejmą ostateczną decyzję. Jeśli dyrektywa zostanie zaakceptowana, nie będzie już odwrotu i stanie się ona obowiązującym prawem UE!

 

UWAGA: Z nieoficjalnych doniesień wiadomo nam, iż pojawiają się naciski, aby głosowanie odbyło się jeszcze przed 23 marca, zatem przed ogólnoeuropejskim dniem protestu i demonstracji przeciwko cenzurze Internetu!

 

Inicjatywa #StopACTA2 nie ma zamiaru bezczynnie przyglądać się, jak niszczona jest wolność komunikacji i naruszane są interesy obywateli UE, znacznej części twórców oraz przedsiębiorców. W związku z tym w dniu dzisiejszym rozpoczynamy kampanię skierowaną do posłów do Parlamentu Europejskiego.

 

Wszyscy europosłowie ze wszystkich krajów otrzymają od nas zapytanie następującej treści:

 

W związku z planowanym głosowaniem nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej Pana/Pani stanowiska oraz jak będzie Pan/Pani głosować w tej sprawie:

 

  1. TAK – popieram przyjęcie dyrektywy, w tym art. 11 i art. 13
  2. NIE – jestem przeciwny/przeciwna przyjęciu dyrektywy
  3. Wstrzymuję się od głosu
  4. Odmawiam odpowiedzi

 

Uprzejmie informujemy, iż Pana/Pani stanowisko (lub informacja o braku odpowiedzi) zostanie podane do publicznej wiadomości. Jeśli ulegnie ono zmianie, prosimy o wiadomość w celu aktualizacji naszych danych.

 

Otrzymane informacje zamierzamy opublikować 28 lutego w formie stale aktualizowanej tabeli na naszej stronie internetowej www.stopacta2.org oraz w mediach, aby wszyscy wyborcy w UE mieli na bieżąco dostęp do informacji, czy ich przedstawiciele w Europarlamencie udzielili nam odpowiedzi, oraz jak zamierzają głosować w sprawie ACTA2.

 

Jeśli termin głosowania zostanie wyznaczony przed 23 marca – my wyznaczymy nowe terminy kolejnych demonstracji, aby z odpowiednim wyprzedzeniem móc przeciwdziałać zagrożeniu. Będziemy Was o tym informować na bieżąco – zachęcamy tym samym do śledzenia naszych kanałów informacyjnych.

Wkraczamy w decydujący etap batalii skierowanej przeciwko planom ocenzurowania i filtrowania Internetu przez instytucje europejskie na zlecenie lobbystów koncernów wydawniczych i syndykatu prawnoautorskiego. Jeżeli podzielasz nasze obawy, że nowe prawo doprowadzi do nieodwracalnych i bardzo niebezpiecznych konsekwencji dla Internetu w Europie, oraz jesteś skłonny do poświęcenia swojego czasu w słusznej sprawie – przyłącz się do nas! Potrzebujemy Cię bardziej, niż kiedykolwiek!

Jednocześnie apelujemy do wszelkich mediów, a także do youtuberów, blogerów i właścicieli serwisów internetowych o pomoc w nagłośnieniu tego problemu oraz o aktywny udział w debacie publicznej, ponieważ w naszej ocenie procedowane prawo bezpośrednio i w negatywny sposób wpłynie na życie każdego z nas.

Bądźcie z nami! Działajmy razem dla wspólnego dobra!

 

Z poważaniem,

Ekipa StopACTA2

 

Dodaj komentarz