Europa

Komunikat Estonii (tłum. PL) w sprawie ACTA2 z dnia 11.04.2019

Komunikat Estonii (tłum. PL) w sprawie ACTA2 z dnia 11.04.2019:

„Estonia zawsze wspierała cel Dyrektywy, czyli lepszy dostęp do treści online, funkcjonowanie kluczowych wyjątków w środowisku cyfrowym oraz między granicznym oraz lepsze oraz zrównoważone funkcjonowanie rynku praw autorskich. Jednakże, Estonia uważa, że końcowy tekst Dyrektywy nie równoważy wystarczająco różnych interesów w wszystkich aspektach. Ponadto, w Estonii odbyły się niedawno wybory do parlamentu i nasz nowy rząd oraz parlament nie miały możliwości określenia swojego stanowiska w sprawie finalnego tekstu kompromisowego.” (link do oryginału)

Reda komentuje w dniu 12.04.2019 powyższy komunikat następująco (tłum. PL): „Wygląda na to, że Estonia również rzuci poparcie umowy w sprawie prawa autorskiego dotyczącej finałowego głosowania w poniedziałek, lub co najmniej zapyta o ich opóźnienie!” (link)

FYI: To wciąż nie wystarczy. Aby zatrzymać ACTA2 musiałby się sprzeciwić lub choć wstrzymać jeszcze jeden z większych krajów (albo o wiele większa liczba mniejszych).

 

Dodaj komentarz