Europa

Europosłowie odpowiadają StopACTA2 jak zagłosują w sprawie dyrektywy

Cześć!

Poniżej przedstawiamy wyniki sondy mailowej, którą przeprowadzaliśmy w ostatnim czasie. Wyniki przedstawione są w formie tabelki. Używajcie filtra, który zastosowany został w pierwszym wierszu, aby segregować według interesujących Was wartości.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J6F2SYTK5y6TOD0JufikUQxltJ6mxtl8IPgFpYEjmis/edit#gid=0

Korzystajcie z tej tabeli oraz z adresów mailowych, które się w niej znajdują. Bombardujcie ich wszystkich mailami.

Oni są tam po to, aby reprezentować nas, a nie grupy szczególnych interesów i lobbystów. To obywatele Europy dają im mandat do rządzenia i zgarniania ogromnych pieniędzy przez 5 lat kadencji w Brukseli. Nie znajdują się tam na życzenie dużych koncernów wydawniczych ani organizacji zbiorowego zarządzania. Oni są tam DLA NAS!

Przypominamy, że KAŻDY poseł do Parlamentu Europejskiego został zapytany przez #StopACTA2 w następujący sposób:

Szanowny Europośle!

Jesteśmy ruchem społecznym #StopACTA2. Wierzymy w wolny przepływ informacji oraz w dozwolony użytek treści umieszczanych w Internecie, a także sprzeciwiamy się wszystkim próbom cenzurowania i kontrolowania Internetu w Europie.

W związku z planowanym głosowaniem nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej Pana stanowiska oraz jak będzie Pan głosować w tej sprawie:

TAK – popieram przyjęcie dyrektywy, w tym art. 11 i art. 13
NIE – jestem przeciwny/przeciwna przyjęciu dyrektywy
Wstrzymuję się od głosu
Odmawiam odpowiedzi

Uprzejmie informujemy, iż Pana stanowisko (lub informacja o braku odpowiedzi) zostanie podane do publicznej wiadomości. Jeśli ulegnie ono zmianie, prosimy o wiadomość w celu aktualizacji naszych danych.

Wnioski na szybko:

Otrzymaliśmy 42 odpowiedzi z ponad 750 zapytań

Tylko 2 europosłów potwierdziło, że będą popierać dyrektywę #ACTA2 wraz z niebezpiecznymi artykułami 11 oraz 13 – Bogusław Zdrojewski oraz António Marinho e Pinto

Fun fact i swoisty chichot historii: Jarosław Wałęsa (syn „europejskiej ikony wolności”) – przedstawiciel PO najprawdopodobniej będzie głosował ZA dyrektywą, podczas gdy Adam Gierek (syn Edwarda Gierka) – przedstawiciel Unii Pracy, zapowiedział, że w finalnym głosowaniu sprzeciwiać się będzie dyrektywie, jeśli zawierać będzie artykuły 11 oraz 13

Część odpowiedzi nie pokrywała się z sugerowanymi przez nas wariantami. W tych przypadkach umieszczamy komentarz (treść maila, jaki został wysłany przez posła).

Nie odpowiedzieli na nasze maile posłowie Tadeusz Zwiefka, Jarosław Wałęsa oraz Dariusz Rosati, jednak pragniemy poinformować, że z różnych źródeł dochodzą do nas informacje, że będą głosować oni również ZA przyjęciem dyrektywy.

Poseł Zwiefka jest odpowiedzialnym za to delegatem frakcji EPP, która w dniu dzisiejszym usiłowała spowodować przesunięcie głosowania w sprawie ACTA2 na przyszły tydzień, czyli PRZED zaplanowaną akcją demonstracyjną 23 marca. Zwiefka od samego początku głosuje na korzyść niebezpiecznego prawa i to za sprawą jego głosu oddanego 20 czerwca 2018, pierwotna wersja ACTA2 została przyjęta podczas głosowania w Komisji JURI.

Z informacji otrzymanych z biura Dariusza Rosati wynika z kolei, że zamierza on w 100% polegać na opinii Zwiefki, który jest odpowiedzialny za tę kwestię. Przekazaliśmy apel, by zrewidował on swoje zdanie na ten temat, ponieważ w naszej opinii Zwiefka nie stanowi autorytetu w tej sprawie – nie jest zorientowany jeżeli chodzi o podstawowe zasady związane z funkcjonowaniem Internetu, a dyskusja z nim nie opiera się na argumentach, a jedynie na oszczerstwach i w oparciu o retorykę, że przeciwnicy dyrektywy ACTA2 stoją po stronie pasożytów i złodziei, żyjących z udostępniania cudzych treści. Przekazaliśmy również nasze (uzasadnione) obawy, że Zwiefka przedstawia swoją postawą interesy konkretnych grup oraz lobbystów, a jednocześnie nie liczy się ze zdaniem zaniepokojonego społeczeństwa, które to przyznało mu mandat do reprezentowania swoich interesów w Brukseli. Na takie zachowanie nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody.

Z wypowiedzi Jarosława Wałęsy, której udzielił dla Super Expressu 27 lutego wynika, że najprawdopodobniej również będzie głosował ZA ACTA2:
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/jaroslaw-walesa-europosel-po-celem-dyrektywy-sa-koncerny-nie-internauci-aa-6eCv-f5D2-wTbx.html

 

Dodaj komentarz